Fundacja im. Lucjana Łacha 
                          Niesiemy Pomoc