Fundacja im. Lucjana Łacha 
                          Niesiemy PomocContact

e-mail :      info@lucjanlach.com